تماس با ما


آدرس سایت : ۱۰۰۰e3.ir
نوع فعالیت : ارائه جزوات دانشگاهی
صاحب امتیاز : سید مهدی یونس زاده
آدرس : آذربایجان شرقی تبریز خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، اول خیابان شهید ساعدی، روبروی دبیرستان آشتاب، هزاره سوم، پلاک ۱
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۷۰۰۴۸
پست الكترونیكی : ۱۰۰۰e3it at gmail.com