تماس با ما


آدرس سایت : 1000e3.ir
نوع فعالیت : ارائه جزوات دانشگاهی
صاحب امتیاز : سید مهدی یونس زاده
آدرس : آذربایجان شرقی تبریز خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، اول خیابان شهید ساعدی، روبروی دبیرستان آشتاب، هزاره سوم، پلاک 1
تلفن : 04133370048
پست الكترونیكی : 1000e3it at gmail.com